A- A A+

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jednym z profili naszej działalności jest sprzedaż oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Rybniku. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązanie uwzględniając potrzebną przepustowość oraz rodzaj gruntu. Ze względu na sposób działania oferujemy Państwu następujące rodzaje oczyszczalni ścieków:

 

biopura open 1 przydomowa oczyszczalnia Rybnik

Biologiczne oczyszczalne ścieków:

  • redukcja zanieczyszczeń oparta o naturalne procesy biologiczne
  • minimum czynności serwisowych (usuwanie osadów raz na rok)
  • na każdy rodzaj gruntów
  • długa żywotność urządzenia

W biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Sposób działania:

ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego

 

Do pobrania: szkic  Przydomowe oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne:

oczyszczalnia biologiczno mechaniczna Rybnik

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne w których rozwiązania mechaniczne wspomagają procesy biologiczne będące podstawą działania oczyszczalni. Dzięki zastosowaniu obrotowych dysków ze złożem biologicznym, produkt finalny oczyszczania może być odprowadzony do ścieku wodnego lub rozsączony do gruntu.

Rzeczą, jaka ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania oczyszczalni jest złoże biologiczne wspomagające aktywną biologicznie powłokę albo biomasę, w których występują mikroorganizmy tlenowe. Naturalny rozkład ścieków może przebiegać w sposób opisany poniżej.

Zużyta woda oraz ścieki odprowadzane są do osadnika wstępnego 1, w którym gromadzą się opadające cząstki stałe (powstały w ten sposób osad powinien być okresowo usuwany). Częściowo oczyszczona ciecz, w której znajdują się drobne zawiesiny, wpływa do pierwszej sekcji biosfery 2, gdzie podlega procesowi rozkładu przez znajdujące się na tarczowych złożach biologicznych mikroorganizmy. Zawiesina ciał stałych zostaje odprowadzona do osadnika wstępnego, a ciecz trafia do drugiej sekcji biosfery 3 w celu dalszego oczyszczenia. Następnym etapem jest osadnik wtórny 4, w którym osadzają się wszelkie pozostałe ciała stałe, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika.

Do pobrania: ulotka

 


Drenażowe:oczyszczalnia drenazowa

  • działanie oparte na zastosowaniu drenażu rozsączającego
  • na grunty dobrze chłonne (grunty o takiej charakterystyce zapewniają odpowiednio długi przepływ, niezbędny w procesie oczyszczania ścieków)

Sposób działania:

ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika gnilnego oraz podczyszczanie beztlenowe

ETAP II: ma miejsce na drenażu rozsączającym w którym ścieki, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia przepływając przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu

 

Efektywność oczyszczalni znacznie przekracza 95%. Wskaźniki przedstawiają się nastepująco:

ścieki ścieki oczyszczone
BZT 5 do 400 mg 02/dm3 BZT 5 poniżej 25 mg 02/dm3
ChZT do 750 mg 02/dm3 ChZT poniżej 100 mg 02/dm3
zawiesiny ogólnej do 435 mg/dm3 zawiesiny ogólnej poniżej 50 mg/dm3
fosforu ogólnego do 15 mg P/dm3 fosforu ogólnego poniżej 5,0 mg P/dm3
azotu ogólnego do 60 mg N/dm3 azotu ogólnego poniżej 30 mg N/dm3

 

 

oczyszczalnie

F.H.U. "Dobrowolski" Dobrowolski Łukasz

Rybnik jak i całe województwo śląskie to główny teren naszego działania ale nie ograniczamy się tylko do tego rejonu. Świadczymy usługi także w województwie opolskim i małopolskim.

 

mapa Polski

 

Zapraszamy do kontaktu

tel. 504 128 396